Oferty pracy

Studentka/Student na pół etatu do działu marketingu

Data publikacji: 10.10.2023

Firma chemiczna COMPEX WSPH działająca nieprzerwanie na rynku od ponad 30 lat zatrudni studenta/studentkę

na stanowisko asystenta ds. obsługi klienta i sprzedaży, który/a będzie wsparciem dla przedstawiciela handlowego oraz technologa

na ½ etatu z możliwością zmiany na pełen etat.

Jesteś dla nas, jeśli:

 • Ukończyłaś/eś studia pierwszego stopnia o kierunku chemicznym lub pokrewnym.
 • Odróżniasz kwas od zasad (wymóg konieczny ;-) )
 • Przeszukiwanie Internetu i pozyskiwanie informacji nie są dla Ciebie wyzwaniem.
 • Umiesz poruszać się w social media (Instagram/Facebook/X)
 • Lubisz kontakt z ludźmi i jesteś urodzonym sprzedawcą.
 • Lubisz pracować samodzielnie.
 • Wyjazd służbowy nie jest dla Ciebie problemem (jeden w miesiącu na około 3 dni).

U nas będziesz:

 • Udzielać informacji technicznych na temat produktów chemicznych.
 • Analizować potrzeby klientów i doradzać w wyborze odpowiedniego produktu.
 • Tworzyć oraz edytować karty charakterystyk oraz etykiety wyrobów.
 • Mieć możliwość wprowadzania nowych produktów na rynek.
 • Reprezentować firmę podczas wyjazdów służbowych.
 • Prowadzić działania marketingowe w celu promocji i pozyskania nowych klientów.

Oferujemy Ci:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji, która ciągle chce się rozwijać.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i elastyczne formy zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie).
 • Szkolenia z zakresu sprzedaży i wsparcie merytoryczne — nie zostawimy Cię samego z trudnościami.
 • Elastyczne godzin pracy – pracujemy od 7 do 15, ale to Ty decydujesz, kiedy i na jak długo przyjdziesz.
 • Dojedziesz do nas w 15 minut z przystanku Ogrody.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Polska firma COMPEX WSPH powstała w 1987 roku. Jesteśmy producentami preparatów w zakresie mycia i dezynfekcji dla branży spożywczej. Produkujemy preparaty myjąco-czyszczące, myjąco-dezynfekujące i dezynfekujące.

 

Miejsce pracy Baranowo koło Poznania, ul. Poznańska 54/56

 

Zapraszamy do przesyłania CV na adres biuro@compex.com.pl

Wszelkie pytania pod numerem tel. 61 814 21 61

Uprzejmie prosimy o zawarcie następującej zgody w dokumentach aplikacyjnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez COMPEX WSPH w celu realizacji procesu rekrutacyjnego”

Klauzula obowiązku informacyjnego:

1. COMPEX WSPH, os Lecha 112, Poznań, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO” informuje Panią/Pana, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@compex.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana.

4. Odbiorcami Pani/Pana dane osobowe będą: pracownicy biorący udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym; pracownicy działu kadr Administratora; podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora — na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; serwisy internetowe za pośrednictwem, których Administrator publikuje ogłoszenia o pracę.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 miesięcy, licząc od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

6. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, c) przenoszenia danych, d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.

8. Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do COMPEX WSPH, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.