LAKTOS

Skład i właściwości

Płyn o odczynie kwaśnym do usuwania kamienia. Skład na bazie kwasów nieorganicznych usuwających kamień (np. mleczny). Stosować w obiegu roztwór 1,5-3,0 % przygotowany z płynu koncentratu. Temperatura stosowania 40-80ºC.

Zakres stosowania

Mycie urządzeń i naczyń wykonanych ze stali kwasoodpornej. Usuwanie kamienia z ciągów technologicznych, pasteryzatorów i innych urządzeń, np. wyparek. Preparat przeznaczony dla zakładów przemysłu spożywczego. Dla producentów mleka do czyszczenia kwaśnego dojarek, instalacji rurowej, schładzalników mleka.

Szczegółowe parametry stosowania należy dobierać indywidualnie w wyniku przeprowadzonych prób.

Dane techniczne

Wygląd - ciecz bezbarwna do żółtej

 pH - kwaśne.

 Termin przydatnosci do użycia - 12 miesięcy.

 Temp. krzepnięcia :  -15ºC.

Uwagi ostrzegawcze

Przy pracy używać rękawic gumowych i okularów ochronnych.

Opakowanie: 
1,2 kg, 2,4 kg, 6 kg, 25 kg
Odczyn pH: 
Kwaśny
Karta charakterystyki: 
Załączniki: