DEZO 1 - niepieniący

DEZO-1 niepieniący jest wieloskładnikowym środkiem czyszczącym, zawierającym aktywny chlor. Efekt czyszczący uzyskany jest dzięki specjalnie dobranej alkaliczności i składników kompleksujących.

DEZO-1 może być stosowany w procesach czyszczących w obiegach zamkniętych.  Posiada zdolność rozpuszczania pozostałości żywicy chmielowej, osadów drożdżowych, barwników, garbników oraz tłuszczy i białek.

Zastosowanie:

mycie naczyń w urządzeniach przemysłowych (np. w zmywarkach)

czyszczenie przewodów rurowych, zbiorników, wymienników ciepła, separatorów, wanien, skrzynek

w browarnictwie czyszczenie zbiorników piwnych, tankofermentatorów, chłodnic płytkowych, przewodów brzeczkowych i piwnych, zbiorników fermentacyjnych, przechowawczych i ciśnieniowych, napełniarek i skrzynek.

natryskowe czyszczenie posadzek i skrzynek

 

Preparat stosować w stężeniu od 0,5% - 2,0% w temp. Ok.40° C , czas działania 20 min.

Zakres działania bakteriobójczego

Preparat działa bakteriobójczo i grzybobójczo w zakresie zwalczania następujących drobnoustrojów :

  • bakterie gramdodatnie
  • bakterie gramujemne
  • drożdże
  • grzyby pleśniowe

Dane techniczne

   Wygląd - ciecz

   pH (1%) - ok. 12

-    Gęstość (20° C) - ok. 1,25 g/cm3

Opakowanie: 
6 kg, 20 kg, 30 kg
Odczyn pH: 
Alkaliczny (zasadowy)