ATOS D Baseny

 Preparat do zwalczania glonów i bakterii  w basenach kąpielowych

Skład i właściwości

Preparat Atos D jest niechlorowym, niepieniącym środkiem dezynfekcyjnym.  Skomponowany jest w oparciu o czynnik aktywny aminę czwartorzędową.

Łatwo rozpuszcza się w wodzie. Preparat jest skuteczny w stosunku do bakterii gramdodatnich, gramujemnych i glonów.

Zakres stosowania

Preparat jest przeznaczony do zwalczania glonów i bakterii w basenach kąpielowych.

Sposób użycia

Pierwsza dawka szokowa: 1,5 ml/ m3  wody.

Dawka zapobiegawcza: 0,75 ml/m3 wody

Dane techniczne

-    Wygląd -  klarowna, żółta ciecz

-     Gęstość w 20°C – ok.0,97 g/cm3

    Termin przydatności do użycia - 12 miesięcy

Opakowanie: 
5 kg, 20 kg,
Odczyn pH: 
Alkaliczny (zasadowy)
Karta charakterystyki: