DOS 1 - dodatek do sody kaustycznej

DOS - 1 zawiera związki kompleksowe, emulgatory, związki antypienne, niejonowe związki powierzchniowo czynne.

Preparat:

* neutralizuje twardość wody,

*zapobiega powstawaniu kamienia,

* poprawia zdolności myjące ługu,

* polepsza efektywność wypłukiwania ługu,

*zapobiega powstawaniu osadów na zbiornikach.

DOS - 1 zawiera związki powierzchniowo czynne ulegające biodegradacji , poprawia efektywność mycia. Preparat został zaprojektowany do stosowania w układach cyrkulacyjnych CIP.

Efektem ekonomicznym jest zmniejszenie o około 10% zużycia sody, zmniejszenie zużycia wody w procesie płukania oraz częstotliwości  kwasowego mycia instalacji.

Zakres stosowania

Preparat nadaje się do mycia wszystkich typowych powierzchni, które standardowo myje się roztworami ługu Stosuje się go jako dodatek do roztworów roboczych sody kaustycznej  w ilości od 0,1 do 0,25%  w zależności od twardości wody. Dodatek można uzupełniać w zbiornikach myjących proporcjonalnie do ilości dodawanego ługu.

Przy dodatku  0,1%  DOS-1 - do 100kg roztworu roboczego NaOH, dodajemy 0,1kg DOS -1 do NaOH

o stęż. zarówno 1%,  2% jak i 3%.

DOS-1 można dodawać  do wodorotlenku sodu płynnego (o stęż. ok.50%) .

Dane techniczne

  Wygląd - opalizujący płyn

   pH (1%) – ok. 2,5

    Gęstość (20° C) - 1,05 g/cm3

Uwagi ostrzegawcze

1.  Przy pracy używać rękawic gumowych i okularów ochronnych.

2.  Przy popryskaniu oczu lub skóry płukać obficie bieżącą wodą

Opakowanie: 
20 kg
Odczyn pH: 
Kwaśny
Karta charakterystyki: