MILCO PLUS

Skład i właściwości

Płyn myjący o odczynie lekko zasadowym. Zawiera środki powierzchniowo czynne ulegające biodegradacji. Skład dobrany specjalnie pod kątem zastosowania w przemyśle spożywczym. Myć mechanicznie lub ręcznie roztworem o stężeniu 0,5 % przygotowanym z płynu koncentratu. 

Przeznaczony do mycia urządzeń udojowych, sprzętu mleczarskiego, stołów, naczyń, narzędzi oraz sprzetu pomocniczego

Sposób użycia

Mycie  ręczne roztworem roboczym  o stężeniu 0,5%.

Dane techniczne

Wygląd - płyn bezbarwny i bezwonny.

pH -  lekko zasadowe.

Termin przydatności do użycia - 12 miesięcy.

Temp.krzepnięcia:  -8º C.

Uwagi ostrzegawcze

1. Silnie odtłuszcza skórę

2. Przy pracy stosować rękawice gumowe

 

Opakowanie: 
1 kg, 5 kg, 20 kg
Odczyn pH: 
Alkaliczny (zasadowy)
Karta charakterystyki: 
Załączniki: