LERASEPT FORTE - kwaśny środek dezynfekujący

Skład i właściwości

LERASEPT FORTE  jest szybko działającym, niepieniącym, płynnym środkiem dezynfekcyjnym na bazie kwasu nadoctowego i wody utlenionej.  Działa niszcząco na wszystkie typy mikroorganizmów nawet w zimnej wodzie. Nadaje się do stosowania na materiały ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, stopowej, aluminium i kwasoodpornych tworzyw sztucznych. Odznacza się wysoką biodegradowalnością, gdyż rozkłada się tylko na tlen i wodę - nieszkodliwe dla środowiska.

Zakres stosowania:

LERASEPT FORTE może być użyty do każdej metody dezynfekcyjnej tj. cyrkulacyjnej, natryskowej

lub zanurzeniowej w całym zakresie przetwórstwa żywności.

- dezynfekcja w układach zamkniętych przewodów rurowych, instalacji przepływowych, monobloków, wymienników ciepła,

  separatorów, pasteryzatorów, zbiorników, tanków fermentacyjnych, mieszalników;

- dezynfekcja natryskowa powierzchni stołów, urządzeń, ścian i posadzek hal produkcyjnych; 

- dezynfekcja cystern, zamgławianie

- dezynfekcja zanurzeniowa narzędzi i części maszyn

- uzdatnianie wody technologicznej i technicznej:

  czas kontaktu min. 1 godzina, stężenie 0,005 – 0,05 % tj. 0,005 kg  -  0,05 kg preparatu na 100 kg wody.

Sposób użycia

Orientacyjne dozowanie :

 Stężenie %       Temperatura ºC         Czas min.

 0,2 - 0,25               < 10                      10 - 30

 0,15 - 0,20            10 - 20                     5 - 15

 0,10 - 0,15                20                       5 - 15

 0,07 - 0,10             25 - 40                    5 - 15

Dezynfekcja długotrwała do 12 godz . stężenie 0,07 %. Po procesie dezynfekcji płukać wodą pitną. Roztwory należy sporządzić bezpośrednio przed użyciem.

Dane techniczne

Wygląd - ciecz przezroczysta

pH (1%) - ok. 2,                             - Gęstość - 1,15 g/cm3

Temp. krystalizacji  - (-20°C)           - Trwałość 12 miesięcy