BICID - niskopieniący

Skład i właściwości

Preparat Bicid jest płynnym preparatem sporządzonym na bazie kwasów organicznych i nieorganicznych oraz niskopieniących środków powierzchniowo - czynnych ulegających biodegradacji Środek niskopieniący, usuwający tłuszcz , kamień, naloty rdzawe, wybłyszcza myte powierzchnie.

Zakres stosowania

Preparat BICID jest polecany do czyszczenia obiegów zamkniętych , przewodów rurowych, zbiorników , cystern samochodowych , płytek ceramiczntch , ręcznego lub mechanicznego czyszczenia posadzek. Stosować roztwory robocze 1,0% - 3,0% w temp. od zimnych do 70°C. Czas kontaktu roztworu roboczego z mytymi powierzchniami ok. 15 min. W przypadku bardzo dużych zanieczyszczeń należy zwiększyć czas kontaktu roztworu roboczego z mytymi powierzchniami. Środek nie niszczy spoin i szkliwa płytek ceramicznych. Dobrze usuwa tłuszcz , brud, naloty kamienia i naloty rdzawe.

Dane techniczne

Wygląd - przeźroczysta, klarowna ciecz

 Termin przydatności do użycia - 12 miesięcy

 Przechowywać w opakowaniach producenta

Uwagi ostrzegawcze

Przy pracy używać rękawice gumowe i okulary ochronne

Opakowanie: 
5,5 kg, 25 kg
Odczyn pH: 
Kwaśny
Karta charakterystyki: 
Załączniki: