ATOS D - niskopieniący, dezynfekcja mat

Skład i właściwości

Preparat Atos D jest niechlorowym, lekko zasadowym środkiem myjąco-dezynfekującym.

Jest to środek niskopieniący.  Czynnikiem aktywnym jest amina czwartorzędowa.

Łatwo się wypłukuje. Uniwersalność preparatu wynika z nieoddziaływania na materiały z jakich wykonane są urządzenia i maszyny. Jest inhibitorem korozji.

Przeznaczony do mycia i dezynfekcji dojarek, przewodów rurowych, schładzalników mleka, pomieszczeń, śluz z matami, urządzeń i sprzętu pomocniczego

Zakres działania baktriobójczego

Preparat działa bakteriobójczo i grzybobójczo w zakresie zwalczania następujących drobnoustrojów :

  • bakterie gramdodatnie
  • bakterie gramujemne
  • drożdże
  • grzyby pleśniowe

Sposób użycia

Skuteczność działania już od 10°C.

Stężenie roztworu roboczego 2,5%. Temperatura stosowania 40 st.C. Czas 5-15 min.

Po zakończeniu  zabiegu  płukać wodą bakteriologicznie czystą.

W przypadku mat dezynfekcyjnych czas działania roztworu roboczego 2,5 %

uzależniony jest od stopnia zabrudzenia.

Dane techniczne

-    Wygląd -  klarowna ciecz

    pH 1% roztw.- ok. 8

-     Gęstość w 20°C - 1,01 g/cm3

    Termin przydatności do użycia - 12 miesięcy

Uwagi ostrzegawcze

Przy myciu ręcznym stosować rękawice gumowe

Opakowanie: 
1 kg, 2 kg, 5 kg, 20 kg
Odczyn pH: 
Neutralny
Karta charakterystyki: